Cloud Hosting Miễn Phí - Cấu Hình Mạnh Xài Thả Ga

Cài Đặt Cài đặt muonline chất lượng, uy tín, giá phải chăng, hỗ trợ 24/7

#1
DỊCH VỤ CÀI ĐẶT MUONLINE
✴✴ ✴--GAME4MU.ONLINE --✴ ✴✴
✴✴ ✴--GAME4MU.NET-- ✴ ✴✴

Đảm bảo chất lượng khi sử dụng, hỗ trợ nhiệt tình, giá thành hợp lý.

➲Chuyên cài đặt server MuOnline chuẩn thương mại.
✆FB: facebook.com/caimuonlineuytin
Skype: thocon373
SĐT: 01678 180 128
-----------
✴ Tính năng: Season 2 Mod từ Season 6.9

✔ Giao diện season 2.0
✔ Add hệ thống nhiệm vụ mới. ( Admin bật/tắt )
✔ Hệ thống tính năng custom: Danh hiệu ( kèm theo option, Admin bật/tắt ), ủy thác, fix agi bug, chỉ số thực….
✔ Hệ thống Post Sell Item chuẩn.
✔Hệ thống /uythac.
✔Auto kẹp chuột nút END.
✔Thêm custom Thông báo lên Chat Post khi kundun chết.
✔Thêm custom tùy chỉnh số lượng item rớt ra từ kundun.
✔ Cân bằng Class: thêm nhiều option file cho admin dễ điều chỉnh class theo ý muốn
✔ Add anti hack Project kèm theo server.
✔ Tất cả các tính năng Custom đều có thể tắt bật tùy ADMIN
✔ Dịch vụ kèm theo : Web quản lý ( free ), intro home forum.
-----------------------
✴ Tính năng: Season 6

✔Fixed All lỗi huyền thoại Season 6
✔Hệ thống Post Sell Item chuẩn.
✔Hệ thống custom wings : 2.5 - 4 - 5 - ex802 đều chaos mix tại Noria
✔Hệ thống danh hiệu 4 lớp: Mỗi danh hiệu 1 option riêng ( 1 loại tăng damge, 1 loại tăng thủ, 1 loại tăng exp máu )
+ Lớp Vip: Tăng HP, tỷ lệ exp Mua in game
+ Lớp tu chân: tu luyện bằng lông vũ tăng : sát thương hoàn hảo, sát thương chí mạng, tỷ lệ x2 damge, tăng sát thương phép và tăng HP
+ Lớp danh hiệu Mua in game : Tăng tỷ lệ phản damge, tăng giảm sát thương, khả năng tránh đòn
✔Hiển thị HP, SD thật, đặc biệt Điểm cộng k giới hạn 65535 mà là nhiều tỷ điểm.

✔Skill Hỏa Diệm Mg có tỷ lệ ra Combo
✔Skill Bão Điện Mg có tỷ lệ xuyên giáp
✔Thêm custom Thông báo lên Chat Post khi kundun chết.
✔Thêm custom tùy chỉnh số lượng item rớt ra từ kundun.
✔Hệ thống /uythac
✔Hệ thống Rik Vip chơi tài xỉu in game.
✔Hệ thống mix noria : wing 2.5, 4, 5, ex802, mix item rồng cấp 2, cấp 3.
✔Hệ thống Option cho từng Item ( tùy admin chỉnh theo ý )
✔Thêm sách gọi Boss, Trứng gọi Pet
✔Thêm phần thưởng : wcoinC, wcoinP, VipMoney khi đi Blood, devil, CC
✔Tự động treo máy trong game train quái mà người chơi không cần online.

✔Auto kẹp chuột nút END.
✔Fix Skill DL, Skill elf k tốn mũi tên.
✔Thêm cánh cấp 5, item vũ khí cấp 3, set quần áo cấp 2 đầy đủ.
✔Thêm 20 Pet siêu đáng yêu từ ss13, ném trứng rơi pet.
✔Auto reset, auto cộng điểm, auto party, reset điểm point đã cộng trong game.
✔HỆ THỐNG MUUN PET TỪ SS12 QUÁ ĐẲNG CẤP.

✔Antihack Client / Server.
✔Hỗ trợ đổi IP miễn phí 1 lần.
✔ Dịch vụ kèm theo : Web quản lý ( free ), intro home forum.
✴ Bảo hành, hỗ trợ : Chúng tôi hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn, sửa lỗi ( nếu có ) và update thêm tính năng mới cho ADMIN trong suốt quá trình các bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

MUUN Pet ss13


------------------------------------------

Website1: WWW.GAME4MU.ONLINE
Website2: WWW.GAME4MU.NET
SĐT: 01678 180 128
Fanpages: facebook.com/caimuonlineuytin
Skype: thocon373​
 
Sửa lần cuối:
#2
DỊCH VỤ CÀI ĐẶT MUONLINE
✴✴ ✴--GAME4MU.ONLINE --✴ ✴✴
✴✴ ✴--GAME4MU.NET-- ✴ ✴✴

Đảm bảo chất lượng khi sử dụng, hỗ trợ nhiệt tình, giá thành hợp lý.

➲Chuyên cài đặt server MuOnline chuẩn thương mại.
✆FB: facebook.com/caimuonlineuytin
Skype: thocon373
SĐT: 01678 180 128
-----------
✴ Tính năng: Season 2 Mod từ Season 6.9

✔ Giao diện season 2.0
✔ Add hệ thống nhiệm vụ mới. ( Admin bật/tắt )
✔ Hệ thống tính năng custom: Danh hiệu ( kèm theo option, Admin bật/tắt ), ủy thác, fix agi bug, chỉ số thực….
✔ Hệ thống Post Sell Item chuẩn.
✔Hệ thống /uythac.
✔Auto kẹp chuột nút END.
✔Thêm custom Thông báo lên Chat Post khi kundun chết.
✔Thêm custom tùy chỉnh số lượng item rớt ra từ kundun.
✔ Cân bằng Class: thêm nhiều option file cho admin dễ điều chỉnh class theo ý muốn
✔ Add anti hack Project kèm theo server.
✔ Tất cả các tính năng Custom đều có thể tắt bật tùy ADMIN
✔ Dịch vụ kèm theo : Web quản lý ( free ), intro home forum.
-----------------------
✴ Tính năng: Season 6

✔Fixed All lỗi huyền thoại Season 6
✔Hệ thống Post Sell Item chuẩn.
✔Hệ thống custom wings : 2.5 - 4 - 5 - ex802 đều chaos mix tại Noria
✔Hệ thống danh hiệu 4 lớp: Mỗi danh hiệu 1 option riêng ( 1 loại tăng damge, 1 loại tăng thủ, 1 loại tăng exp máu )
+ Lớp Vip: Tăng HP, tỷ lệ exp Mua in game
+ Lớp tu chân: tu luyện bằng lông vũ tăng : sát thương hoàn hảo, sát thương chí mạng, tỷ lệ x2 damge, tăng sát thương phép và tăng HP
+ Lớp danh hiệu Mua in game : Tăng tỷ lệ phản damge, tăng giảm sát thương, khả năng tránh đòn
✔Hiển thị HP, SD thật, đặc biệt Điểm cộng k giới hạn 65535 mà là nhiều tỷ điểm.

✔Skill Hỏa Diệm Mg có tỷ lệ ra Combo
✔Skill Bão Điện Mg có tỷ lệ xuyên giáp
✔Thêm custom Thông báo lên Chat Post khi kundun chết.
✔Thêm custom tùy chỉnh số lượng item rớt ra từ kundun.
✔Hệ thống /uythac
✔Hệ thống Rik Vip chơi tài xỉu in game.
✔Hệ thống mix noria : wing 2.5, 4, 5, ex802, mix item rồng cấp 2, cấp 3.
✔Hệ thống Option cho từng Item ( tùy admin chỉnh theo ý )
✔Thêm sách gọi Boss, Trứng gọi Pet
✔Thêm phần thưởng : wcoinC, wcoinP, VipMoney khi đi Blood, devil, CC
✔Tự động treo máy trong game train quái mà người chơi không cần online.

✔Auto kẹp chuột nút END.
✔Fix Skill DL, Skill elf k tốn mũi tên.
✔Thêm cánh cấp 5, item vũ khí cấp 3, set quần áo cấp 2 đầy đủ.
✔Thêm 20 Pet siêu đáng yêu từ ss13, ném trứng rơi pet.
✔Auto reset, auto cộng điểm, auto party, reset điểm point đã cộng trong game.
✔HỆ THỐNG MUUN PET TỪ SS12 QUÁ ĐẲNG CẤP.

✔Antihack Client / Server.
✔Hỗ trợ đổi IP miễn phí 1 lần.
✔ Dịch vụ kèm theo : Web quản lý ( free ), intro home forum.
✴ Bảo hành, hỗ trợ : Chúng tôi hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn, sửa lỗi ( nếu có ) và update thêm tính năng mới cho ADMIN trong suốt quá trình các bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.


------------------------------------------

Website1: WWW.GAME4MU.ONLINE
Website2: WWW.GAME4MU.NET
SĐT: 01678 180 128
Fanpages: facebook.com/caimuonlineuytin
Skype: thocon373​
 
#3
DỊCH VỤ CÀI ĐẶT MUONLINE
✴✴ ✴--GAME4MU.ONLINE --✴ ✴✴
✴✴ ✴--GAME4MU.NET-- ✴ ✴✴

Đảm bảo chất lượng khi sử dụng, hỗ trợ nhiệt tình, giá thành hợp lý.

➲Chuyên cài đặt server MuOnline chuẩn thương mại.
✆FB: facebook.com/caimuonlineuytin
Skype: thocon373
SĐT: 01678 180 128
-----------
✴ Tính năng: Season 2 Mod từ Season 6.9

✔ Giao diện season 2.0
✔ Add hệ thống nhiệm vụ mới. ( Admin bật/tắt )
✔ Hệ thống tính năng custom: Danh hiệu ( kèm theo option, Admin bật/tắt ), ủy thác, fix agi bug, chỉ số thực….
✔ Hệ thống Post Sell Item chuẩn.
✔Hệ thống /uythac.
✔Auto kẹp chuột nút END.
✔Thêm custom Thông báo lên Chat Post khi kundun chết.
✔Thêm custom tùy chỉnh số lượng item rớt ra từ kundun.
✔ Cân bằng Class: thêm nhiều option file cho admin dễ điều chỉnh class theo ý muốn
✔ Add anti hack Project kèm theo server.
✔ Tất cả các tính năng Custom đều có thể tắt bật tùy ADMIN
✔ Dịch vụ kèm theo : Web quản lý ( free ), intro home forum.
-----------------------
✴ Tính năng: Season 6

✔Fixed All lỗi huyền thoại Season 6
✔Hệ thống Post Sell Item chuẩn.
✔Hệ thống custom wings : 2.5 - 4 - 5 - ex802 đều chaos mix tại Noria
✔Hệ thống danh hiệu 4 lớp: Mỗi danh hiệu 1 option riêng ( 1 loại tăng damge, 1 loại tăng thủ, 1 loại tăng exp máu )
+ Lớp Vip: Tăng HP, tỷ lệ exp Mua in game
+ Lớp tu chân: tu luyện bằng lông vũ tăng : sát thương hoàn hảo, sát thương chí mạng, tỷ lệ x2 damge, tăng sát thương phép và tăng HP
+ Lớp danh hiệu Mua in game : Tăng tỷ lệ phản damge, tăng giảm sát thương, khả năng tránh đòn
✔Hiển thị HP, SD thật, đặc biệt Điểm cộng k giới hạn 65535 mà là nhiều tỷ điểm.

✔Skill Hỏa Diệm Mg có tỷ lệ ra Combo
✔Skill Bão Điện Mg có tỷ lệ xuyên giáp
✔Thêm custom Thông báo lên Chat Post khi kundun chết.
✔Thêm custom tùy chỉnh số lượng item rớt ra từ kundun.
✔Hệ thống /uythac
✔Hệ thống Rik Vip chơi tài xỉu in game.
✔Hệ thống mix noria : wing 2.5, 4, 5, ex802, mix item rồng cấp 2, cấp 3.
✔Hệ thống Option cho từng Item ( tùy admin chỉnh theo ý )
✔Thêm sách gọi Boss, Trứng gọi Pet
✔Thêm phần thưởng : wcoinC, wcoinP, VipMoney khi đi Blood, devil, CC
✔Tự động treo máy trong game train quái mà người chơi không cần online.

✔Auto kẹp chuột nút END.
✔Fix Skill DL, Skill elf k tốn mũi tên.
✔Thêm cánh cấp 5, item vũ khí cấp 3, set quần áo cấp 2 đầy đủ.
✔Thêm 20 Pet siêu đáng yêu từ ss13, ném trứng rơi pet.
✔Auto reset, auto cộng điểm, auto party, reset điểm point đã cộng trong game.
✔HỆ THỐNG MUUN PET TỪ SS12 QUÁ ĐẲNG CẤP.

✔Antihack Client / Server.
✔Hỗ trợ đổi IP miễn phí 1 lần.
✔ Dịch vụ kèm theo : Web quản lý ( free ), intro home forum.
✴ Bảo hành, hỗ trợ : Chúng tôi hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn, sửa lỗi ( nếu có ) và update thêm tính năng mới cho ADMIN trong suốt quá trình các bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

MUUN Pet ss13


------------------------------------------

Website1: WWW.GAME4MU.ONLINE
Website2: WWW.GAME4MU.NET
SĐT: 01678 180 128
Fanpages: facebook.com/caimuonlineuytin
Skype: thocon373​
 
#4
✴ ✴GAME4MU.ONLINE✴ ✴
✴ ✴GAME4MU.NET ✴ ✴

Đảm bảo chất lượng khi sử dụng, hỗ trợ nhiệt tình, giá thành hợp lý.


➲Chuyên cài đặt server MuOnline chuẩn thương mại.

✆FB: facebook.com/caimuonlineuytin

Skype: thocon373

SĐT: 01678 180 128
 
#5
Đảm bảo chất lượng khi sử dụng, hỗ trợ nhiệt tình, giá thành hợp lý.
➲Chuyên cài đặt server MuOnline chuẩn thương mại.


✆FB: facebook.com/caimuonlineuytin


Skype: thocon373


SĐT: 01678 180 128
 

Facebook Comment

Top Dưới