Game Private Cửu Âm Chân Kinh Private - Server mới - Thần Cơ Doanh

Cloud Hosting Miễn Phí - Cấu Hình Mạnh Xài Thả Ga

AlvinVan

New Member
#1
------------- Cửu Âm Chân Kinh Private -------------
- Phiên Bản Mới : Trấn Quốc Thương Hồn - Thần Cơ Doanh
- Server Mới Quốc Tế
- Event Khủng, Quà Tặng Lớn Tại Đây :https://aowpri.com/event.html
- Nội tu, cấm địa, quà, nhiệm vụ, tính năng đều được tăng phần thưởng gập 4 lần.
- Nạp 1k Vàng tặng Võ học 99v, danh tuấn 60v, kỳ trân 2v, 100 Ngũ Uẩn 1v
- Server : Korea
- Tính Năng Mới : Cấm địa mới, Bang Hội Mới, Thần Cơ Doanh, Minh Giáo, Tứ Đại Thế Gia, Võ Kỹ Môn Phái - Cổ Phổ, Cổ Phổ Mới , Tàn Quyển Nội Công, Cổ Phổ Giá Rẻ, Cửu Dương Thần Công, Thiên Ma Cầm Phổ , Gia Viên và rất nhiều các tính năng mới đợi bạn khám phá

- Hãy Tham Gia Cùng Chúng Tôi Tại :
- Trang chủ : https://aowpri.com/
- Facebook : https://www.facebook.com/ageofwushuprivate/
- Nạp vàng liên hệ: https://www.facebook.com/alvin.van.75
 

Facebook Comment

Top Dưới