SRO Private Sro Hoàng Kim .Net Máp 100 Đam Mê Bất Tận

Cloud Hosting Miễn Phí - Cấu Hình Mạnh Xài Thả Ga

trunghieu

New Member
#1
╔════★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★════╗
SroHoàng Kim100 -D10
Trang chủ:srohoangkim.net
Gruop: https://www.facebook.com/groups/448258545719946/
╚════★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★════╝

Anphatest : 05/06/2019
OpenBeta : 13h/16/06/2019
╔══★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-══╗
Đua Top LV Sro Hoàng Kim
╚══-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★══╝
Top 1 : 5.000 Silk
Top 2 : 3.000 Silk
Top 3 : 1.500 Silk
Top 4 - 10 : 500 Silk
╔══★-★-★-★-★-★-★-★-★-★-══╗
Đua Top JOB Sro Hoàng Kim
╚══-★-★-★-★-★-★-★-★-★-★══╝
Top 1 : 3k silk
Top 2 : 2k silk
Top 3 : 1k silk
✅Áp dụng cho Job Thief Và Hunter
╔══★-★-★-★-★-★-★-★-══╗
Thông Tin Server
╚══-★-★-★-★-★-★-★-★══╝
✅Max LV 100
✅ SOS SOM SUN
✅Rate EXP: 10x
✅RAte Drop: 3x
✅Rate Archemy: 5x
✅Full Time ( 10 acc/IP )
✅Event luôn phiên hàng ngày, quà là silk!
conduongtolua.com ĐAM MÊ BẤT TẬN
 
Top Dưới