dan lanh

Cloud Hosting Miễn Phí - Cấu Hình Mạnh Xài Thả Ga
  1. N

    JX Võ Lâm kiucvolam.com Open 11h 28/12/2018 giới hạn 3ac /1PC

    Khai mở chính thức Máy chủ Thiên Hạ Alphatest từ 24/12/2018 đến 28/12/2018 Thời gian Beta kết thúc vào 23h00 ngày 28/12/2018, Bổn trang chính thức Khai mở Máy chủ: Thiên Hạ Thời gian: 11h00 ngày 28/12/2018. Chạy Autoupdate để cập nhật game. Tiến hành reset toàn bộ nhân vật sau thời gian bảo trì...
Top Dưới