kiemthehaynhat

Cloud Hosting Miễn Phí - Cấu Hình Mạnh Xài Thả Ga
  1. K

    Kiếm Thế Kiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Vô Hạ 10/03/2017

    Được Kề vai sát cánh cùng bằng hữu xông pha giang hồ , khám phá những vùng đất mới luôn mang đến nhiều điều thú vị , hào hứng , hệ thống PK phó bản hấp dẫn . Thấu hiểu điều đó , vào lúc 14h Thứ 6 10/03/2017 sẽ mở máy chủ Vô Hạ cho nhân sĩ giang hồ trải nghiệm Hoạt Động Cầy Cuốc Sôi Nổi Đầy...
  2. K

    Kiếm Thế Kiếm Thế Hào Hiệp - Open Máy Chủ Mới - Hào Hiệp 24/02/2017 - kiemthehaohiep.com - Cầy Là PRO

    Được Kề vai sát cánh cùng bằng hữu xông pha giang hồ , khám phá những vùng đất mới luôn mang đến nhiều điều thú vị , hào hứng , hệ thống PK phó bản hấp dẫn . Thấu hiểu điều đó , vào lúc 14h Thứ 6 24/02/2017 sẽ mở máy chủ Hào Hiệp cho nhân sĩ giang hồ trải nghiệm Hoạt Động Cầy Cuốc Sôi Nổi Đầy...
Top Dưới