scenia bay nha trang

Cloud Hosting Miễn Phí - Cấu Hình Mạnh Xài Thả Ga
  1. V

    Toàn Quốc Scenia Bay Nha Trang Khối Domino Khổng Lồ

    THÔNG TIN DỰ ÁN ♦ TÊN DỰ ÁN: SCENIA BAY NHA TRANG ♦ Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nam Tiến Lào Cai ♦ Đơn vị thiết kế: Văn phòng kiến trúc GSA (Australia) ♦ Đơn vị quản lý vận hành: Tập Đoàn Khách Sạn InVision Hospitality ♦ Diện tích đất: 7.661 m2 ♦ Tổng diện tích sàn xây dựng: 110.840,8 m2...
Top Dưới