stt hay nhất

Cloud Hosting Miễn Phí - Cấu Hình Mạnh Xài Thả Ga
  1. B

    Chia sẻ nhứng stt hay cảm động rơi nước mắt

    Đến một lúc nào đó bạn chợt nhận ra, có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời. Có nỗi đau nào ... • Bằng việc buông tay một người mình đã từng yêu • Và rồi hằng đêm • Lòng ta lại nghĩ về người ấy ... • Nghĩ về những kỉ niệm đã qua ... và những...
Top Dưới