tlbb private moi

Cloud Hosting Miễn Phí - Cấu Hình Mạnh Xài Thả Ga
  1. M

    TLBB Private Tân thiên long khai mở máy chủ mới - Không bán Ngọc Sever cho dân cầy

    《Tân Thiên Long》 《Khai Mở Máy Chủ Long Môn Phi Kiếm》 Các Bằng Hữu kính mến! Một chân trời mới sẽ tiếp bước chuỗi ngày chinh chiến không mệt mỏi của các anh hùng , bằng hữu, vào lúc 19:00 ngày 03/11/2016, máy chủ Long Môn Phi Kiếm sẽ chính thức được khai mở. Một Server dành cho mọi đối tượng...
Top Dưới