yulgang ver 14

Cloud Hosting Miễn Phí - Cấu Hình Mạnh Xài Thả Ga
 1. A

  Game Private Yulgang.vn V 13.9 Open 18h Ngày 12/10/2017

  Chính Thức Open Server Yulgang.VN V 13.9 18h ngày 12/10/2017 Sever : Đông Tà Tây Độc - Thông Tin. EXP : X50 Drop : X300 Gold : X300 Trang Chủ : www.yulgang.vn/ Diễn Dàn: www.diendan.yulgang.vn/ Fanpage Sever : www.facebook.com/YulgangOnline2016/ Download ...
 2. A

  Game Private Yulgang.vn Thiên Ma Cung Open 19h 1/7/2017

  Chính Thức Open 19h 1/7/2017 YULGANG.VN V 14.0 Sever : Thiên Ma Cung EXP : X5 Nhằm nâng cao giá trị đồ cho sinh viên buôn bán Drop : x300 - Rơi chuẩn khỏi dục rác. Gold : x3 - Tăng giá trị gold Trang Chủ : www.yulgang.vn/ Diễn Dàn: www.diendan.yulgang.vn/ Group Sever ...
 3. A

  Game Private Yulgang.VN Open Test 19h 22/5/2017

  Chính Thức test 19h 22/5/2017 Yulgang.VN V 14.0 Sever : Thiên Ma Cung EXP : X50 ( Test chế độ chơi khó Giống Open nhằm nâng cao giá trị đồ cho sinh viên buôn bán ) Drop : x100 -Roi chuẩn khỏi dục rác. Gold : 10 * Pill : không bán pill EXP * không trên lệch giầu nghèo . * Không giới hạn...
 4. A

  Game Private Yulgang VN Open Test . 19h hôm nay 26/2/2017 Ver 14

  Chính Thức test 19h 26/2/2017 YULGANG.VN V 14.0 EXP : X50 Drop : x500 Gold : 10 Trang Chủ : http://yulgang.vn/ Diễn Dàn: http://diendan.yulgang.vn/ Group Sever : https://www.facebook.com/groups/1794151417577887/ Download : http://yulgang.vn/taigame.php - Hạn chế bán pill – Cân bằng cho Sinh...
Top Dưới